Rangi

👑 Administracyjne

👑 Admin
👸 Junior Admin
🛂 Moderatorzy
🏋️‍♂️Trening
👷 Nadzorca
🔧 Serwis
🧒 Asystent
🪶 Redakcja

🔨 Funkcyjne


🪜 Rangi funkcyjne

🛠️ Budowniczy

Jeżeli umiesz ładnie budować, doskonale się składa! Gdybyś chciał/a wybudować coś, co upiększy i rozwinie nasz świat, nie musisz za to płacić! Co więcej, to my możemy zapłacić Tobie! Zapraszamy na kanał #budowa na naszym Discordzie.

Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za powstawanie nowych budynków na serwerze. Ich zadaniem jest dbałość o wygląd świata i spełnianie odpowiednich norm architektonicznych.

📝 Wymagania:


🎩️ Burmistrz

Burmistrz to osoba bezpośrednio odpowiedzialna za rozwój danej dzielnicy. Jest to nie tylko wielki przywilej, ale też duża odpowiedzialność. Zapewnia jednak dodatkowe punkty w rekrutacji na stanowiska w Administracji, a czasami również wynagrodzenie pieniężne w szczególnych przypadkach.

Jeżeli chcesz zostać Burmistrzem, odwiedź kanały dzielnicowe na naszym Discordzie i powiedz nam o tym! 😃

📝 Wymagania:


🪜 Rangi administracyjne

👑 Admin

Admin to najwyższe stanowisko na serwerze. Służy pomocą, gdy sprawa wymaga jego interwencji, a pozostała Administracja nie jest w stanie rozwiązać sprawy.

📝 Wymagania:


👸 Junior Admin

Junior Admin to prawa ręka Admina. Podejmuje decyzję w razie jego nieobecności, a także służy pomocą i radą w razie potrzeby. Jest również wystarczająco samodzielny, aby samemu kierować rozwojem serwera i wyznaczać nowe cele. Posiada również wiedzę techniczną podobną do rangi Serwis. Łączy w sobie zatem rolę techniczną z moderatorską.

📝 Wymagania:


🛂 Moderator

Moderator w niemal wszystkich sprawach występujących podczas gry jest w stanie zastąpić Admina lub Junior Admina.

📝 Wymagania:


👷 Nadzorca

Rolą nadzorcy jest koordynacja pracy projektów budowlanych na serwerze.

📝 Wymagania:


🔧 Serwis

Serwis zajmuje się techniczną stroną Serwera oraz wprowadzaniem nowości na serwer w postaci innowacyjnych pluginów.

📝 Wymagania:


🏋️‍♂️Trening

Tymczasowa ranga nadawana asystentom podczas szkolenia moderatorskiego.

Każdy z członków naszej Administracji przechodzi obowiązkowe szkolenie moderatorskie.

Ranga nadawana tylko już obecnym członkom Administracji.

Nadanie tej rangi nie jest równoznaczne z nominacją na moderatora.


🧒 Asystent

Asystent pełni rolę wsparcia dla Moderatorów. Posiada rozległą wiedzę na temat Serwera oraz chętnie odpowiada na pytania graczy.

📝 Wymagania:


🪶 Redakcja

Do zadań redakcji należy:

📝 Wymagania:


❓ Masz pytania? Udaj się na nasz Discord i pytaj śmiało! 😁